Om ditt ADSL-bredband delar ledning med en analog telefonitjänst så är steg ett i felsökningen att testa så telefonin fungerar, om den inte gör det så måste den fasta telefonin felanmälas till din telefonileverantör först och främst eftersom bredbandet är helt beroende av att den tjänsten fungerar.

Om det inte finns någon analog telefonitjänst eller om det finns och den fungerar så fortsätter du med nästa steg i felsökningen.   

➡ Starta om all utrustning, gör den strömlös och vänta på att samtliga lampor slocknat och varit avstängda i några sekunder och slå sedan på enheten igen. Omstarter är alltid bra att testa som första åtgärd då all nätverksutrustning genomför ett flertal nödvändiga steg för att upprätta en internetanslutning vid varje uppstart/omstart. Kontrollera sedan att samtliga lampor lyser som dom ska, extra viktig är lampan för WAN/DSL som indikerar om det finns signal till modemet eller ej. 

➡ Din dator ska vid felsökning alltid vara kabelansluten till modemet.  Om lampan för WAN/DSL inte lyser så innebär det att modemet inte får någon signal från telestationen, detta kan bero på flera olika saker och vi måste då börja utesluta potentiella felkällor i bostaden innan felanmälan görs. 

➡ Säkerställ att modemet står helt fritt från annan elektronik, ADSL-tekniken är känslig för störningar vilket medför att all annan utrustning potentiellt kan störa tjänsten. Kontrollera sedan att modemet är anslutet till det första telefonjacket i bostaden. De flesta bostäder har fler än ett telefonjack och dom är alltid kopplade i slinga, om modemet inte sitter först kan störningar uppstå.  

➡ Fortsätt sedan med att dra ut samtliga kablar och kontakter i modemet och väggen och koppla sedan in dem igen, glöm inte mellan-proppen i telefonuttaget. Kom ihåg att regelbundet hålla koll på modemets lampor för att se om WAN/DSL börjar blinka eller lysa när du kopplar om utifall att någon kabel skulle vara skadad eller glapp. 

➡ Om allt verkar vara i sin ordning och modemet får signal från telestationen men internet ändå inte fungerar så bör man alltid testa stänga av eventuella antivirusprogram och brandväggar på datorn. I det fall då detta löser problemet så ligger felet mest troligt i någon felaktig inställning och man bör i första hand kontakta supporten för sin brandvägg och antivirus.

➡ Om internet fortfarande inte fungerar när allt det är gjort så måste vi utesluta att det är något fel på datorn eller en enskild komponent i datorn. Det absolut enklaste sättet att göra det på är att testa med en annan dator och en annan nätverkskabel då många hushåll har fler än en dator hemma.

Använd vårt felsökningsverktyg på Mina Sidor för att försöka lösa problemet. Fungerar uppkopplingen när du är ansluten via kabel, men inte när du är ansluten till det trådlösa nätverket? Det finns flera faktorer som kan påverka uppkopplingen. Några exempel är att många enheter är anslutna till uppkopplingens trådlösa nätverk, att du sitter för långt från routern eller att routern behöver uppdateras med ny mjukvara eller bytas ut.

Felanmälan

Du gör en felanmälan på Mina Sidor. Här kan du också chatta med oss direkt via vår Onlinechatt, eller via din Inbox. 

Did this answer your question?