Jag kan varken ringa ut eller ta emot samtal

Tänk på att hemtelefoni via bredbandet inte fungerar under ett strömavbrott.

Kontrollera telefoniadaptern/routern: 

  • Starta om telefoniadaptern genom att dra ut strömkabeln ur eluttaget och koppla in den igen.
  • Kontrollera att Power-lampan lyser. Gör den inte det? Koppla strömkabeln till ett annat eluttag. Se också till att kabeln är ordentligt ansluten till adaptern.
  • Har du en bredbandsrouter eller liknande inkopplad mellan adaptern och ditt bredband? Koppla en nätverkskabel mellan routerns WAN-uttag och adapterns LAN-uttag istället.
  • Kontrollera att tonvalstelefonen är direkt inkopplad i adapterns uttag för telefoni (Phone 1). Prova en annan tonvalstelefon för att utesluta att telefonen är trasig.
  • Kontrollera att Status- och WAN-lampan lyser/blinkar. Lyser/blinkar lamporna rött eller inte alls är adaptern inte korrekt ansluten till bredbandet. Det kan också vara problem med bredbandet. Kontakta din bredbandsleverantör för att få ordning på problemet.

Kontrollera bredbandet

  • Bredband via fiber-/stadsnätet

Koppla en nätverkskabel mellan dator och datauttag . Öppna en webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Safari) och en valfri hemsida. Öppnas inte hemsidan fungerar inte bredbandet. Kontakta din bredbandsleverantör för felsökning.

  • Bredband via telejacket/ADSL

Koppla en nätverkskabel mellan dator och ADSL-modemets LAN-/Ethernetuttag. Öppna en webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Safari) och en valfri hemsida. Öppnas inte hemsidan, fungerar inte bredbandet. Kontakta din bredbandsleverantör för att få ordning på problemet.

Felanmälan 

Fungerar det fortfarande inte kan du felanmäla din tjänst via Mina Sidor. Du kan också chatta med oss där direkt. 

Did this answer your question?