I lägenhet brukar det första telefonjacket vara det jack som sitter närmast ytterdörren. I en villa sitter första telefonjacket oftast på bottenvåningen. Om inkommande telefonledning går via luftledning kan inkommande ledning finnas på övervåningen.

Ta reda på vilket jack som är första telefonjacket genom att:

  • Placera en analog telefon (bärbar telefon fungerar inte) med avlyft lur i det du tror är det första telefonjacket. Se till att kontakten som kopplas in i telefonjacket har kvar brytstiftet som sitter mellan de nedre stiften.
  • Kontrollera övriga telefonjack med hjälp av en annan telefon (bärbar telefon fungerar inte) genom att koppla in den i var och ett av de övriga jacken.

a) Hörs ingen kopplingston - gå vidare och prova nästa telefonjack.

b) Hörs kopplingston kan det betyda att detta är det första telefonjacket. Gå tillbaka till steg 1, lämna telefonen med avlyft lur i det här jacket och upprepa sedan steg 2 för alla övriga jack.

Did this answer your question?