Jag vill inte att mitt nummer ska synas på nätet

Vill du inte att ditt nummer ska synas på nätet ska du ange att det ska vara hemligt när du beställer tjänsten. Vill du att det ska vara hemligt nu, kan du snabbt gå in på Mina Sidor och justera det. Vi kommer då att informera de nummerupplysningstjänster att de ska ta bort numret. Detta kan ta lite tid för Nummertjänsterna att uppdatera, så om du vill kan du själv kontakta dessa via respektive hemsidor och begära att det tas bort. Du ska ändå aktivera det som hemligt via Mina Sidor hos oss. 

Jag vill att mitt nummer ska synas på nätet

Om du vill att andra ska kunna hitta dig på nätet ska du inte ange ditt nummer som hemligt hos oss. Du går in på Mina Sidor och tar bort att det ska vara hemligt. Du kan själv lägga till ditt nummer på Nummerupplysningarnas respektive hemsidor. 

Did this answer your question?