Dags att flytta?

Beställ flytt av din fasta tjänst snabbt och enkelt på Mina Sidor. Glöm inte att informera oss om att du ska flytta även om du har en tjänst som inte är fysiskt bunden till din nuvarande adress, till exempel mobiltelefoni. Vi vill gärna veta din nya adress för att kunna skicka fakturor och annan information till dig.

Innan du hör av dig

Du kan själv kolla om vi kan flytta med tjänsten genom att använda dig av vår adress-sök på hemsidan. Om du inte ser att vi kan erbjuda samma tjänst på din nya adress kommer vi försöka erbjuda dig det näst bästa! Det är bra om du vet vad för teknik som erbjuds på den nya adressen, till exempel om det är bredband via telefonjacket, eller om det är via fiber. Du bör också veta vilket lägenhetsnummer som gäller för din adress om det är en lägenhet. Allt för att det ska gå så smidigt och snabbt som möjligt!

Flytt och avgifter

Förutsatt att vi levererar samma abonnemang på din nya adress kan du flytta abonnemanget mot en flyttavgift. Levererar vi inte samma abonnemang på din nya adress kan du byta till ett annat abonnemang eller en annan tjänst. I samband med bytet får du en ny månadsavgift och nya villkor. Går det varken att flytta eller byta abonnemanget avslutas din tjänst enligt våra allmänna villkor. Vi försöker flytta din tjänst så snabbt vi kan, men det beror på vilken teknik det är du har. Hör därför alltid av dig i god tid till oss, så vi kan försöka genomföra flytten till önskat datum.

Överlåtelse vid flytt

Om du i stället ska överlåta din nuvarande tjänst till en annan person som ska bo på din adress behöver ni fylla i en Överlåtelseblankett. Du hittar mer information här om överlåtelser.

FLYTTAVGIFTER

Bredband via fibernätet (+ ev. bredbandstelefoni)                             195 kr

Fast telefoni via telejack                                                                       550 kr

Did this answer your question?