Felmeddelande när du startar mobilen?

Om du får ett felmeddelande när mobilen startas som lyder ogiltigt SIM måste du försäkra dig om att telefonen inte är operatörslåst. Ta ur och sätt i SIM-kortet korrekt. Starta sedan om telefonen.

Om det fortfarande inte fungerar ska du testa SIM-kortet i en annan telefon. Fungerar det då är det förmodligen den första telefonen som är operatörslåst eller inte kan läsa SIM-kortet. 

Vi använder oss av Telenors nät och enbart olåsta telefoner och telefoner låsta till Telenor kan fungera med vårt SIM-kort.

Operatörslåst telefon

Är din telefon operatörslåst ska du kontakta den operatör eller återförsäljare som du köpte den av, och be om att få telefonen upplåst. 

Did this answer your question?