Den första fakturan du erhållit för ditt abonnemang blev lite högre på grund av förskottsdebiteringen.

Perioden som den omfattar är längre än 30 dagar (1 månad). Eventuellt kampanjavdrag motsvarar antalet dagar du debiterades för abonnemanget men nästa faktura kommer att avse endast en månad.

Din första faktura kan också bli högre om du haft några engångsavgifter som t.ex. en startavgift eller fraktavgift vid eventuell beställning av hårdvara.

Did this answer your question?