Fakturaspecifikationen skapas på bas av datafiler som vi som teleoperatör erhåller från våra trafikleverantörer. Våra trafikleverantörer registrerar starttid och sluttid för samtalet ifråga och denna registrering är till 99,9% (om inte 100%) felfri.

Att man inte känner igen ett nummer som visas på specifikationen kan ha fler olika orsaker: 

⚫ att man slagit fel nummer;
⚫ att man har ett larm kopplat till sitt telefonnummer som ringer larmcentralen;
⚫ att man lagt in en vidarekoppling från sitt nummer till ett annat telefonnummer mm. 


Är det ett betalsamtal som man ringt så kan det vara bra att känna till att vi som operatör får information om dessa av det bolaget som tillhandahåller betaltjänsten. Betalsamtal ska därför alltid bestridas till detta bolag (Blocket, Eniro, mm).

Did this answer your question?