Om du inte har kunnat använda din tjänst på grund av fel som faller under Universal Telecoms ansvar är du berättigad till prisavdrag, förutsatt att andra villkor inte har avtalats i de särskilda villkoren för tjänsten.

Kompensation ges ut enligt punkt 8.3 i våra allmänna villkor: https://www.universal.se/Content/pdf/2018/universal_telecom_allmanna_villkor.pdf

Man får sin kompensation genom kreditering av sin nästkommande faktura, om inget annat har överenskommits.

Did this answer your question?