Har Universal Telecom nyligen registrerat en beställning i ditt personnummer gjordes en kreditupplysning i samband med det.

Universal Telecom är ett varumärke som ingår i A3-koncernen och det är A3 Privat AB som är juridisk avtalspart och gör sådant som kreditupplysningar.

Did this answer your question?