För varje inkommen beställning gör vi en kreditbedömning. Med kreditbedömning menas inte bara kontroll av eventuella betalningsanmärkningar, utan kontroll av andra förhållanden och faktorer som kan komma att spela en roll i hur ens betalning mot oss kan bli.

Vi har som bolag satt upp olika kriterier för olika typer av tjänster som kan komma att beställas, så reglerna varierar med andra ord beroende på vilket paket man beställer. Hur reglerna har formulerats eller vad vi har för kriterier går vi inte in på med utomstående parter.

Vad för resultat som en kreditbedömning har gett sparas inte på ens kundnummer, utan endast skickas per brev till ens registrerade folkbokföringsadress av säkerhetsskäl. En kreditbedömning som har nekats omprövas ej.

Did this answer your question?