Gäller ditt problem WyWallet så är vi tyvärr inte anslutna till den tjänsten. Detta är anledningen till att den inte fungerar för dig. 

Du kan också uppleva problem med betaltjänster om du har någon spärr på ditt abonnemang. Gå in på Mina Sidor och kontrollera att du inte har betaltjänster spärrade.

Did this answer your question?