Den så kallade självaktivering är en möjlighet att aktivera en internettjänst utan att kontakta någon tjänsteleverantör.

Genom att koppla in en dator till ett uttag i mediaomvandlaren och öppna en webbläsare kommer du till tjänsteportalen. Där kan du se över tjänsteutbudet, registrera dig, välja internettjänst och aktivera den och direkt få tillgång till den. Allt som krävs är omstart av din dator efter att beställningen har slutförts.

Efter registrerad beställning får vi information om självaktiveringen och registrerar dig som kund. Däremot är tjänsten aktiv från och med datumet självaktiveringen gjordes och behöver inte vänta på vår bekräftelse för att kunna surfa.

Vänligen observera att denna typ av beställning endast går att göra om det inte finns någon aktiv bredbandstjänst på adressen.

Did this answer your question?