Vid beställning av tjänst på vår samt våra samarbetspartners hemsidor godkänner man Universal Telecoms Allmänna samt Särskilda villkor för beställd tjänst. Kampanjvillkoren finns definierade under punkt 2.3.3 (Gällande villkor för Avtalet) i våra Allmänna villkor:

Kampanjerbjudanden som  från tid till annan erbjuds av Universal Telecom ,t.ex. att teckna Tjänst till rabatterat pris, får endast nyttjas en (1) gång per person under en period om 24 månader såvida inte annat avtalats.

De fullständiga allmänna villkoren finner du på vår webbsida: 

https://www.universal.se/Content/pdf/2018/universal_telecom_allmanna_villkor.pdf

Har du varit en långvarig kund och vill trots villkoren ovan se över ditt abonnemang är du välkommen att kontakta oss via mejl info@universal.se, på Mina Sidor, Facebook Messenger eller chatt på www.univesal.se.

Did this answer your question?