Vill du överlåta ditt abonnemang till någon annan?  

Fyll i en överlåtelseblankett som ska undertecknas av både dig och den som ska överta betalningsansvaret för abonnemanget. När vi har fått in blanketten genomförs överlåtelsen vid närmsta månadsskifte för att underlätta faktureringen.

Har du frågor kring detta når du oss enkelt via Mina Sidor  eller vår chatt. 

Did this answer your question?