I dagsläget tillhandahåller vi enbart dynamiska IP-adresser (IPv4). Man får mellan 1-5 IP-adresser som är även publika.

IPv6 erbjuds inte i dagsläget.

Did this answer your question?