Maxhastighet på samtliga Mobilt Bredband abonnemang är 100 Mbit/s. När beställd surfmängd har överskridits sänks hastigheten till 32 Kbit/s till nästkommande kalendermånad. 

Extra surfmängd (Topup) kan läggas till. Oförbrukad surfmängd överförs inte till nästkommande månad. 

OBS! Hastigheten påverkas av täckning, antal uppkopplade i området, eventuella störningar, om du är utomhus eller inomhus samt av din egen utrustning.

Did this answer your question?