Förutsatt att vi levererar samma abonnemang på din nya adress kan du flytta abonnemanget mot en flyttavgift. Levererar vi inte samma abonnemang på din nya adress kan du byta till ett annat abonnemang eller annan tjänst. I samband med bytet får du en ny månadsavgift och nya villkor. Går det varken att flytta eller byta abonnemanget avslutas din tjänst enligt våra allmänna villkor. 

Ladda ner, skriv ut, fyll i och scanna eller ta ett foto på vår flyttblankett och mejla den till info@universal.se.

Flyttavgiften ligger på 550 kr men om telefonen ska flyttas inom samma byggnad är kostnaden 250 kr. Fastigheten måste vara ansluten till kopparnätet. Är du inte säker att det finns kopparkablar indragna ber vi dig kontrollera detta innan du beställer flytten. Saknas det ledningar är detta något du behöver ordna på egen hand innan flytten kan beställas. Saknas det ett första telefonuttag i din nya bostad måste detta anmälas i samband med flytten. Vi skickar då ut en tekniker som installerar ett första jack åt dig. Installationskostnaden ingår i flyttavgiften. 

Leveranstiden för flytten är 2-4 veckor. Vi skickar ett SMS till angivet mobilnummer så fort ett preliminärt flyttdatum finns tillgängligt.

Du kan komma att kontaktas av tekniker i samband med flytten. De ringer i så fall på mobilnumret ovan och det är viktigt att du svarar för att flytten inte skulle backas. Det är bra att veta att tekniker oftast ringer från ett dolt nummer.

Saknar du möjlighet att skriva ut flyttblanketten kan du även inkomma med nedan information till vår e-postadress info@universal.se:

Gata och gatunummer:
Postnummer och ort: 

- om lägenhet: 

Lägenhetsnummer (Skatteverkets/Lantmäteriets fyrsiffriga):
Objekts-, avtals- eller produktnummer som du hittar på ditt nya hyreskontrakt:
Portkod (om den finns):

- om hus:
Fastighetsbeteckning:

Finns det ett första jack på din nya adress: ja/nej
Önskat flyttdatum:
Kontaktnummer (mobil):

Skulle du behöva hjälp med det är det bara att kontakta oss!

Did this answer your question?