Om du debiterats för GPRS på din faktura så har din mobiltelefon kopplat upp sig mot Internet via mobilnätet. Du betalar då för den datamängd som förbrukats på ditt abonnemang.

GPRS innebär att data kan överföras till din mobiltelefon och att din mobil ständigt kan vara uppkopplad mot Internet. Om du har GPRS aktiverat på ditt abonnemang så kan du koppla upp dig mot Internet varsomhelst, förutsatt att det finns täckning. Din förbrukning registreras som nedladdad datamängd och du betalar för den faktiska förbrukningen per nedladdad Megabyte (MB). 

Om du undrar hur det kommer sig att du debiterats för GPRS men inte själv aktivt kopplat upp dig mot Internet så är detta förmodligen förklaringen: Dagens mobiltelefoner är inställda att utföra diverse uppdateringar av t.ex. operativsystem, appar och andra program. De kopplar automatiskt upp sig mot Internet för att kunna ladda ner dessa uppdateringar och kommer söka efter en ”öppen port”. Om du då ej befinner dig inom t.ex ett Wi-Fi nätverk så söker mobilen efter en anslutning via mobilnätet. För att undvika att sådana anslutningar görs kan du efterfråga en GPRS spärr på ditt abonnemang eller alternativt avaktivera mobildata i din mobiltelefon.

Om du ej begär en GPRS spärr ansvarar du själv för att begränsa din dataförbrukning genom att avaktivera mobildata i din telefon. Du kan fortfarande använda Wi-fi även om du avaktiverar mobildata.

Har du ett datapaket visas GPRS förbrukning på din faktura men den debiteras inte per nedladdad Megabyte.

Did this answer your question?