Begreppet näthyra eller nätavgift, avgift för så kallad hel ledning, är förenat med ADSL bredband som inte har ett analogt telefoniabonnemang på samma teleledning. Näthyran debiteras enbart om man inte har ett analogt telefoniabonnemang parallellt med sitt ADSL. Avgiften garanterar dig teknikeråtgärd från TeliaWholesale ifall att fel uppstår på teleledningen (eller utrustning i telenätet) som i sin tur påverkar ditt ADSL. 

Näthyran är i grund och botten en förutsättning för ditt ADSL och säkerställer dessutom att vi kan upprätthålla den service som krävs för tjänsten. Har ADSL beställts på en så kallad hel ledning, dvs. inte på ett telefoniabonnemang, utgör näthyra en del av ens totala månadskostnad för ADSL. 

Har ADSL beställts på ett aktivt telefonnummer som i ett senare skede sades upp läggs näthyra på, och man får en annan månadskostnad som man tidigare haft för sitt ADSL.

Did this answer your question?