Medföljande utrustning

  • 1 x Huawei B315s
  • 1 x Strömadapter
  • 1 x Mellanpropp
  • 1 x RJ11 kabel
  • 1 x Bruksanvisning

Installationsinstruktioner

  1. Anslut din telefon till uttaget märkt "Tel"
  2. Anslut medföljande nätadapter till uttaget märkt "Power"

Observera att det kan ta ungefär 3 minuter innan signal styrka symbolen börjar lysa lila (5:e symbolen på framsidan med tre streck). När den gör det är installationen klar.

LED Lampor och betydelse

Huawei B315s

Power

Vitt fast sken: Enheten är igång.
Lyser inte: Enheten är avstängd.

Nätverksläge

Cyan fast sken = Ansluten mot LTE Nätverk.

Grönt fast sken = Ansluten mot ett ethernet nätverk. 

Rött sken = Sim kortet känns inte igen/Felaktig Pin kod/Pin koden kunde inte verifieras/Misslyckades att ansluta mot det mobila nätverket eller ethernet nätverket. 

Wi-Fi WPS

Vitt fast sken =  Wi-Fi På
Vitt blinkandes sken = WPS aktivt
Lyser inte = Wi-Fi Av 

LAN/WAN

Vitt fast sken  = Åtminstone 1 av LAN portarna är ansluten mot en enhet/WAN porten är ansluten mot en ethernet port
Vitt blinkande sken = Data skickas genom LAN port eller WAN port
Lyser inte = Ingen enhet ansluten mot LAN/WAN

Signalstyrka

Vitt fast sken = Signal/anslutning tillgänglig (Desto fler staplar = desto bättre signal)
Lyser inte = Ingen signal/anslutning tillgänglig

Did this answer your question?