Här finns information om Telesvar. Du hittar hela manualen här
Manual Telesvar Bredbandstelefoni

Aktivera Telesvar

 • Lyft luren
 • Ring *133#
 • Följ instruktionerna

Notera att om du inte gör några val kommer röstbrevlådan automatiskt aktiveras vid inget svar eller upptaget.

Tidsaktivering Telesvar

 • Lyft luren
 • Tryck *132*XX#
 • Lägg in det antal sekunder du vill för att aktivera vidarekoppling och röstbrevlåda

Lyssna av och ändra inställningar för Telesvar

Nedan får du en översikt över de menyval som du får när du ringer till Telesvaret.

Du börjar med att trycka *133#

Lyssna av dina meddelanden

Tryck *133# för att komma till huvudmenyn.
Rösten berättar hur många nya meddelanden och eventuellt nya missade samtal du har och börjar sedan läsa upp dem
Tryck 1 för att lyssna av nya meddelanden
Tryck 2 för att lyssna av nya missade samtal
Tryck 3 för att lyssna av gamla meddelanden.
Tryck 4 för att lyssna av gamla missade samtal.

Efter att du lyssnat på meddelandet får du följande meny

Tryck 6 för att radera ett meddelande
Tryck 7 för att backa till föregående meddelande
Tryck 8 för att göra paus medan du lyssnar av, för att fortsätta tryck 8 igen
Tryck 9 för att hoppa framåt och lyssna på nästa meddelande. 

Om du av misstag raderar ett meddelande, lyssna på meddelandet en gång till innan du avslutar och tryck 6 igen för att ångra.

Lyssna av från en annan telefon

Du kan alltid nå ditt telesvar från annan telefon. Ring ditt telefonnummer och avbryt ditt hälsningsmeddelande genom att trycka 0# mata in din pinkod, avsluta med #. Din pinkod ställer du enkelt in. 

Ändra personlig kod

Ändra personlig kod (pinkod)
Tryck *133#
Tryck 5 för att ändra inställningar
Tryck 2 för att ändra personlig kod
Tryck in din nya personliga kod, avsluta med #
Repetera din nya personliga kod, avsluta med #

Ändra hälsningsmeddelande

Du kan välja att spela in ett personligt hälsningsmeddelande
Om du inte spelar in ett personligt meddelande kommer ett standardmeddelande att läsas upp.

Ring upp Telesvaret *133#
Välj 5 för att ändra inställningar
Därefter välj 1 för att ändra hälsningsmeddelande
Tala in ett meddelande och avsluta med #

För att hantera det meddelande du spelat in
Tryck 1 för att spara meddelandet
Tryck 2 för att spara det gamla meddelandet
Tryck 3 för att spela in ett nytt meddelande

Det finns olika alternativ för när hälsningsmeddelandet ska aktiveras

Telesvar vid ej svar

Vidarekoppla samtal till ditt Telesvar då du ej kan svara. Du kan sedan lyssna av dina meddelanden via ett telefonsamtal.• Aktivera genom att trycka *132*< sekunder > #, där < sekunder > är antalet sekunder innan samtalet kopplastill Telesvaret.

 • Aktivering kan även göras genom att trycka *132#. Då kopplas samtalet till Telesvaret efter 30 sekunder. 
 • Avaktivera Telesvaret vid ej svar #132# 

Telesvar vid upptaget

Vidarekoppla samtal till ditt Telesvar då det är upptaget. Du kan sedan lyssna av dina meddelanden via ett telefonsamtal.

 • Aktivera genom att trycka *138#.
 • Avaktivera Telesvar vid upptaget, #138#

Vidarekoppling direkt till Telesvar

Koppla dina samtal direkt till ditt Telesvar. Du kan sedan lyssna av dina meddelanden via ett telefonsamtal. 

 • Aktivera genom att trycka *131#
 • Avaktivera medflyttning till Telesvar, #131#
Did this answer your question?